Zespół

Magdalena Dobryniewska

Magdalena Dobryniewska

jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończyła specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2012r. ukończyła Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest autorką publikacji naukowych, obejmujących tematyką praktykę zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Przez wiele lat pracowała w Kancelarii Prawnej M. Bednarkiewicz, A. Wilczyński Sp. k. oraz w spółce Versa S.A., gdzie jako Specjalista w Dziale Doradztwa Gospodarczego uczestniczyła w projektach doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również doradzała spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wspierała nadzór korporacyjny oraz zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki wprowadzonej na NewConnect.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wycen wartości przedsiębiorstw. Jest także specjalistką w zakresie przeprowadzania procesów due diligence, rekomendacji inwestycyjnych oraz fuzji i przejęć. Nadzorowała projekt przygotowania spółki do procesu wprowadzenia jej na rynek NewConnect i konsolidacji w ramach grupy kapitałowej. Kierowała projektem związanym z opracowaniem strategii i wdrożeniem polityki rozliczania kontraktów długoterminowych.

Dysponuje doświadczeniem w zakresie modelowania finansowego. Prowadziła również projekty z zakresu opracowania strategii biznesowych, optymalizacji rozliczeń w ramach grupy kapitałowej i nadzoru korporacyjnego, prywatyzacji, restrukturyzacji, upadłości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.


Maciej Górecki

Maciej Górecki

doradca podatkowy, radca prawny. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2003-2008 był pracownikiem urzędu kontroli skarbowej. W 2008 roku został wpisany na listę doradców podatkowych, a w 2011 roku na listę radców prawnych. W swojej praktyce zawodowej doradzał podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Uczestniczył w projektach doradczych zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych korporacji.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Brał udział w opracowywaniu efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w tworzeniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczych.


Maciej Górecki

Jacek Śmierzchalski

jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył specjalność Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Dodatkowo ukończył Studia Podyplomowe z zakresu wycen nieruchomości.

Specjalizuje się w wycenach nieruchomości, opiniach nt. nieruchomości, analizach opłacalności inwestycji oraz wybranych obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw. Cechuje go unikalne spojrzenie na gospodarkę i rynek kapitałowy – przez pryzmat rynku nieruchomości.

Podczas kilku lat pracy dla kancelarii prawnej oraz dużych podmiotów działających na rynku budowlanym, posiadł wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz rynku, trendów, koniunktury oraz wycen nieruchomości.

Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.