Oferta

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse na sukces.

Fuzje i przejęcia, due diligence finansowe

Nasz zespół doradza podmiotom, które poszukują możliwości rozwoju i wzrostu poprzez przejęcia lub poprzez sprzedaż działalności. Ostrożne i szczegółowe zaplanowanie całego procesu pozwala zoptymalizować przebieg transakcji pod względem czasu i przewidywanych kosztów.

Czytaj więcej


Wyceny przedsiębiorstw

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest podstawowym narzędziem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych zarówno przez inwestorów otrzymujących ofertę kupna udziałów/akcji, jak i właścicieli przedsiębiorstw, którzy uwzględniają ewentualną sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej


Wyceny nieruchomości

Wykonujemy wyceny nieruchomości między innymi na potrzeby: zabezpieczenia kredytu, określenia wartości na potrzeby sprzedaży, ustalenia podatku od spadku i darowizny.

Czytaj więcejROZWÓJ BIZNESU

Nowa inwestycja, pozyskanie kredytu, warto znać plusy i minusy pojawiających się możliwości, by wybrać najwłaściwszą opcję.

Pozyskiwanie kapitału i kredytu, finansowanie projektów, sporządzanie biznes planów

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga podejmowania nowych inwestycji. Potrzeba sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych w postaci finansowania dłużnego wymaga podjęcia szeregu czynności.

Czytaj więcej


Ekspertyzy i opinie finansowe

Wykonujemy projekty niestandardowe i specyficzne, ściśle dostosowane do potrzeb i celów Klienta. Przygotowujemy analizy, ekspertyzy i raporty ekonomiczno-finansowe na potrzeby właścicieli, zarządu, rady nadzorczej. Realizujemy nadzór z ramienia właścicielskiego, wspieramy procesy decyzyjne.

Czytaj więcejDORADZTWO PODATKOWE

Podatki to niezwykle złożone zagadnienie. Umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów, znalezienie praktycznych rozwiązań i znajomość ich skutków podatkowych to połowa sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Ceny transferowe

Nasza oferta w zakresie cen transferowych obejmuje szeroki zakres usług, wspomagających i ułatwiających proces sporządzania i zarządzania dokumentacjami podatkowymi, mając na względzie komfort i bezpieczeństwo Klienta.

Czytaj więcej


Doradztwo podatkowe

Naszym Klientom oferujemy usługi doradztwa podatkowego oraz sporządzania przeglądów podatkowych.

Czytaj więcejDORADZTWO STRATEGICZNE

Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by problemy stały się wyzwaniem.

Doradztwo prywatyzacyjne

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z procesami prywatyzacyjnymi realizowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gminy.

Czytaj więcej


Programy naprawcze, restrukturyzacja

Odpowiednio przygotowany i właściwie dostosowany program restrukturyzacji może być skutecznym narzędziem przeprowadzenia działań naprawczych w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej


Dowsnsizing, likwidacja, upadłość

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z ograniczeniem skali działalności, niewypłacalnością i upadłością.

Czytaj więcej


Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.