Wyceny przedsiębiorstw

Wiemy, że przygotowanie rzetelnych wycen wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności, a przede wszystkim zrozumienia specyfiki biznesu klienta.

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest podstawowym narzędziem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych zarówno przez inwestorów otrzymujących ofertę kupna udziałów/akcji, jak i właścicieli przedsiębiorstw, którzy uwzględniają ewentualną sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa.

Posiadamy wieloletnie, bardzo bogate doświadczenia zdobyte podczas obsługi szeregu projektów realizowanych dla Klientów z różnorodnych branż w zakresie szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, poszczególnych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • dokonujemy niezależnej wyceny spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w oparciu o ich projekcje finansowe, analizę porównywalnych spółek notowanych oraz / lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto
 • sporządzamy wyceny nieruchomości,
 • wskazujemy czynniki ryzyka występujące w poszczególnych obszarach biznesowych, wpływające na wartość przedsiębiorstwa,
 • dostarczamy argumentów do negocjowania ceny i warunków transakcji,
 • przygotowujemy analizę wrażliwości wartości spółki na kluczowe założenia przyjęte do wyceny,
 • weryfikujemy wyceny przygotowane przez inne podmioty.

Profesjonalnie przygotowana wycena odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu najlepszej ceny za zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa. Odpowiednio przygotowane i jasno udokumentowane wnioski z wyceny wartości oraz jej wyniki pomagają zrozumieć potencjał i źródło wartości przedsiębiorstwa.

Wykonujemy wyceny między innymi na potrzeby:

 • transakcji kupna-sprzedaży akcji lub udziałów,
 • fuzji i przejęć,
 • wnoszenia aportów,
 • podziału przedsiębiorstwa,
 • podwyższania kapitału własnego,
 • procesów prywatyzacyjnych,
 • przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy.

Kluczowym warunkiem sporządzenia obiektywnej wyceny jest dobór właściwych metod, który determinowany jest celem sporządzenia wyceny. Nasza firma wykorzystuje w swoich wycenach pełne spektrum dostępnych metod stosowanych w praktyce gospodarczej, w tym metody majątkowe, dochodowe, mnożnikowe i mieszane.

W zależności od celu wyceny korzystamy z usług współpracujących z nami biegłych rewidentów i rzeczoznawców majątkowych. Zespół MDM Finance posiada szerokie umiejętności i doświadczenie w zakresie wycen i dlatego jest w stanie zapewnić możliwie najlepsze rezultaty procesu wyceny dla Klienta.

Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.