Programy naprawcze, restrukturyzacja

Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by problemy stały się wyzwaniem.

Odpowiednio przygotowany i właściwie dostosowany program restrukturyzacji może być skutecznym narzędziem przeprowadzenia działań naprawczych w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem naszych usług jest:

 • diagnoza przyczyn trudności i obszarów niesprawności działania przedsiębiorstwa,
 • opinia o sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki,
 • wypracowanie ścieżki wyjścia z sytuacji kryzysowej,
 • opracowanie programów naprawczych obniżenia kosztów, redukcji zatrudnienia, czy wydzielenia działalności pomocniczych ze struktur przedsiębiorstwa,
 • wsparcie zarządu we wdrożeniu restrukturyzacji.

Działaniami restrukturyzacyjnymi są zazwyczaj:

 • zmiany w portfelu produktowym oraz strukturze przychodów,
 • dezinwestycje oraz zagospodarowanie niewykorzystanych lub kosztotwórczych składników majątku,
 • outsourcing,
 • zmniejszenie wielkości lub zmiana formy zatrudnienia,
 • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności,
 • poprawę struktury finansowania działalności.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.