Ekspertyzy i opinie finansowe

Warto mieć świadomość szans i zagrożeń, otworzyć się na nowe możliwości i rozważyć różne ścieżki działania w każdym biznesie.

Wykonujemy projekty niestandardowe i specyficzne, ściśle dostosowane do potrzeb i celów Klienta. Przygotowujemy analizy, ekspertyzy i raporty ekonomiczno-finansowe na potrzeby właścicieli, zarządu, rady nadzorczej. Realizujemy nadzór z ramienia właścicielskiego, wspieramy procesy decyzyjne.

W ramach świadczonych usług udzielamy pomocy w zakresie:

 • kontroli wykorzystania środków finansowych, kontroli i analizy kosztów, weryfikacji odchyleń od realizacji budżetu,
 • weryfikacji i analizy sprawozdań finansowych, realizacji kontraktów, prognoz finansowych,
 • sprawdzenia danych finansowych raportowanych przez oddziały lub spółki zależne,
 • niezależnego przeglądu przedsiębiorstwa – due diligence finansowe,
 • doradztwa w zakresie rachunkowości i możliwości ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • badania poprawności sporządzania sprawozdań finansowych.

Oferujemy przeprowadzenie:

 • audytów dochodzeniowych, badania i weryfikacji dokumentacji finansowej pod kątem podejrzewanych nadużyć i poprawności ujęcia zdarzeń w sprawozdaniu finansowym,
 • weryfikacji i pomocy w wyjaśnieniu wszelkich podejrzeń dotyczących nadużyć i oszustw gospodarczych w organizacji,
 • audytów śledczych mających na celu dochodzenie w organizacji Klienta (spółce zależnej, bądź grupie spółek zależnych), obejmujące:
 • badanie i weryfikację dokumentacji finansowej pod kątem wystąpienia podejrzewanych nadużyć gospodarczych,
 • badanie wystąpienia nadużyć związanych z niewypłacalnością, bankructwem i upadłością,
 • ustalenie powiązań i badanie działalności kontrahentów/ konkurentów.

Przedmiotem naszych usług jest również:

 • badanie zagrożenia upadłością,
 • sprawdzanie niewypłacalności/ zdolności kredytowej kontrahentów,
 • analiza konkurentów,
 • przygotowanie raportów i opinii branżowych.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.