Fuzje i przejęcia, due diligence finansowe

Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans i możliwości osiągnięcia celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse na sukces.

Nasz zespół doradza podmiotom, które poszukują możliwości rozwoju i wzrostu poprzez przejęcia lub poprzez sprzedaż działalności. Ostrożne i szczegółowe zaplanowanie całego procesu pozwala zoptymalizować przebieg transakcji pod względem czasu i przewidywanych kosztów.

Badanie due diligence wykonywane jest przy transakcjach kupna-sprzedaży podmiotów gospodarczych. Celem jest rzetelne przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej podmiotu. Dzięki przedstawionym przez nas wnioskom otrzymacie Państwo wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstwa, zaangażowaniu kapitałowym, jak również silne argumenty negocjacyjne w trakcie ustalania warunków transakcji.

W ramach doradztwa dla strony kupującej nasze usługi obejmują:

 • analizę branży i wytypowanie potencjalnych celów przejęcia,
 • badanie due diligence,
 • wycenę wartości spółki na potrzeby procesu,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty nabycia udziałów/akcji,
 • wsparcie lub reprezentowanie Klienta na etapie negocjacji i przygotowania umowy zakupu,
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania transakcji.

W przypadku doradztwa stronie sprzedającej oferujemy:

 • poszukiwanie inwestora,
 • badanie due diligence („vendor due diligence”),
 • przygotowanie memorandum informacyjnego,
 • sporządzenie wyceny,
 • koordynację badania spółki przez potencjalnych nabywców, a także opcję pozyskania refinansowania inwestycji dla nabywcy.

Przy łączeniu lub podziale oferujemy następujące czynności:

 • przygotowanie planów połączenia lub podziału,
 • kalkulację skutków finansowych połączenia/podziału,
 • badanie i sporządzenie opinii o planie połączenia/podziału przez biegłego rewidenta.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.