Doradztwo prywatyzacyjne

Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by osiągnąć zamierzone cele i zwiększyć swój potencjał.

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z procesami prywatyzacyjnymi realizowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gminy, a w szczególności:

  • oferujemy wsparcie przy nabyciu: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek z większościowym lub mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa,
  • występujemy ponadto w roli doradcy strategicznego inwestorów zainteresowanych nabyciem spółek od Skarbu Państwa lub gmin oraz doradzimy stronie kupującej lub sprzedającej w transakcjach przejmowania albo zbywania firm na rynku prywatnym.

Zakres doradztwa prywatyzacyjnego obejmuje między innymi:

  • zgłoszenie potencjalnego nabywcy do procesu negocjacyjnego,
  • opracowanie kompletu dokumentacji prywatyzacyjnej,
  • przygotowanie wariantowej strategii prywatyzacji przedsiębiorstwa, w której rekomenduje się strukturę transakcji, ścieżkę prywatyzacji oraz profil pożądanego inwestora,
  • prowadzenie i przygotowanie procesu rokowań z inwestorami, w tym: ocenę ofert składanych przez inwestorów wraz z niezbędnymi załącznikami, organizowanie i nadzór nad procesem due diligence, prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów pod kątem finansowym oraz rekomendowanie inwestorowi na każdym etapie procesu rokowań optymalnych rozwiązań dotyczących dalszych kierunków prowadzenia rokowań.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.