Pozyskiwanie kapitału i kredytu, finansowanie projektów, sporządzanie biznes planów

Nowa inwestycja, pozyskanie kredytu, warto znać plusy i minusy pojawiających się możliwości, by wybrać najwłaściwszą opcję.

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga podejmowania nowych inwestycji. Potrzeba sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych w postaci finansowania dłużnego wymaga podjęcia szeregu czynności.

Pomagamy Klientom w pozyskaniu finansowania, a w szczególności:

 • oceniamy możliwości pozyskania finansowania, wyliczymy koszt pozyskania finansowania w formie dokapitalizowania przez właścicieli bądź pozyskania kapitału dłużnego,
 • negocjujemy warunki finansowania z potencjalnymi kredytodawcami, doprowadzimy do ostatecznego ustalenia warunków między stronami,
 • oceniamy zdolność kredytową i zapotrzebowanie na kapitał,
 • oceniamy wykonalność projektu na podstawie przygotowanych modeli finansowych,
 • tworzymy/ weryfikujemy biznesplany, prognozy sprawozdań finansowych pod kątem pozyskania finansowania zewnętrznego,
 • przygotujemy dokumentację na potrzeby banków i instytucji finansowych, w tym pozyskanie funduszy unijnych (skompletujemy dokumenty, przygotujemy prognozy sprawozdań finansowych, wypełnimy formularze zgodnie z wymogami instytucji finansowych).

Nasz zespół oferuje kompleksową usługę sporządzenia biznes planu, zawierającego:

 • opis otoczenia rynkowego dla planowanego przedsięwzięcia,
 • plan finansowy obejmujący prognozę rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych, a także kalkulację wartości wskaźników oceny efektywności,
 • analizę opłacalności inwestycji,
 • ocenę lokalizacyjną inwestycji,
 • analizę scenariuszy,
 • analizę wrażliwości rachunku ekonomicznego na zmianę kluczowych założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.